3 Min English Tips for Persians

Share

قسمت 13: اشتباه احوالپرسیون ( بخش دوم)

Season 2, Ep. 3

در این قسمت و قسمت قبلی به اشتباهات متداول در سلام و احوالپرسی (greeting) پرداخته ام. Greeting یکی از بخش های ساده و در عین حال پرنکته است. در اینستاگرام و توییتر من را دنبال کنید: @3min_eng_tips