Share

cover art for (۱)اپیزود هشتادم شاهنامه- داستان همای و داراب

dastaminophen| پادكست فارسی داستامينوفن

(۱)اپیزود هشتادم شاهنامه- داستان همای و داراب

Ep. 80

وقتی بهمن پادشاهی رو به فرزند به دنیا نیامده دخترش می‌سپاره، سرنوشت نوزاد متولد شده آبستن حوادث زیادی خواهد بودلینک حمایت مالی از داستامینوفن


paypal link


وبسایت داستامینوفن


وبسایت شیناصنعت پارس


کانال تلگرام


توییتر داستامینوفن


اینستاگرام داستامینوفن

More episodes

View all episodes

 • 109. صد و نهم شاهنامه- شاپور ذوالاکتاف

  27:40
  وقتی پادشاه هنوز به دنیا نیامده تاج بر سر می‌ذاره و در عنفوان جوانی چنان انتقامی از اعراب می گیره که مشهور به شاپورِ صاحب‌شانه یا شاپور ذوالاکتاف می‌شهرزرو بلیط اجرای زنده داستامینوفن در خانه هنر مولیان تهراناز طریق پیام در واتساپ و تلگرام با شماره09051620561اینستاگرام خانه هنر مولیانلینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنرسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن
 • 108. صد و هشتم شاهنامه- شاهان ساسانی تا شاپور دوم

  32:07
  در این قسمت از بهرام اول تا شروع پادشاهی شاپور ذوالکتاف را روایت کردیملینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنرسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن
 • 107. صد و هفتم شاهنامه- اورمزد

  26:36
  با به پایان رسیدن پادشاهی اردشیر، تاج و تخت به شاپور و پس از آن به اورمزد پسرش می‌رسهلینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنرسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن
 • 106. صد و ششم شاهنامه به نثر- پایانی بر اردشیر

  28:14
  پایانی بر پادشاه اول سلسله ساسانی و شروع شاهنشاهی شاپور رقم می‌خوردلینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنرسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن
 • 105. صد و پنجم شاهنامه به نثر- شاپور(قسمت دوم)

  31:23
  وقتی ماجرای فرزند پنهانی برای شاپور هم تکرار می‌شهلینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنرسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن
 • 105. قسمت ویژه- اجرای زنده یزد

  01:17
  برای رزرو و تهیه بلیط اجرای زنده یزد در خانه نارتی تی از طریق لینک زیر اقدام کنیدلینک رزرو بلیط اجراشماره تماس :09194057118
 • 104. صد و چهارم شاهنامه- شاپور

  29:32
  وقتی تولد فرزند اردشیر منجر به آزمونی برای شناخت فرزند می‌شهلینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنرسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن
 • 103. صد و سوم شاهنامه به نثر- پادشاهی اردشیر

  32:01
  اردشیر با از میان بردن اردوان و هفتواد تاج شاهنشاهی ایران زمین رو به سر گذاشته اما شبیه به هر پادشاه دیگه‌ای با چالش‌های جدیدی روبه روستموسیقی ابتدای اپیزود بخش موزیکال اجرای زنده داستامینوفن از قصه سیاوشدر آتش است در تهرانموسیقی: معین فیلیراوی و خواننده: ایمان نجیمیلینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنرسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن
 • 102. صد و دوم شاهنامه و یک خبر مهم

  33:00
  در این قسمت از غلبه اردشیر بر جادوی کرم هفتواد گفتیم و همینطور در مورداجرای زنده داستامینوفن در پایان ماه اطلاع رسانی کردیمرزرو بلیط اجرای زنده داستامینوفن در خانه هنر مولیان تهراناز طریق پیام در واتساپ و تلگرام با شماره09051620561اینستاگرام خانه هنر مولیانلینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن