Relationsguiden

Share

31. Familjens projektledare

Den längre rubriken på det här avsnittet lyder ”Den självutnämnda och jämställda projektledare som för säkerhets skull gör allting själv”, vilket ger en brutal igenkänning för många av oss, och de flesta känner sig nog åtminstone delvis träffade. Så hur ändrar man på det? Finns den jämställda relationen? Och hur ska vi ens definiera den? Är det millimeterrättvisa det handlar om, eller finns ett sätt för båda att få möjlighet till återhämtning, vila och kontroll över sin egen roll i relationen?

More Episodes