Historiska brott

Share

67. Dramat vid Storsjouten

Season 4, Ep. 67

Nybyggarnas försvinnande för långtgående konsekvenser för traktens samiska befolkning.

Källor:

https://www.ltz.se/artikel/ett-200-ar-gammalt-fatalt-beslut

https://sverigesradio.se/artikel/5700759

https://www.rotter.se/faktabanken/avrattade/392-2003-06-01-23-08

https://havsnas.se/bk-haften/Häfte%2014/Häfte%2014-Sid%2083-92.pdf