Andreas & Victor förklarar politik

Share

2281 kommuner och 26 landsting

För någon vecka sedan presenterades kommunutredningen där förslaget lades fram att ingen kommun bör ha mindre än 20 000 invånare. Vi har inte läst utredningen utan har istället grottat i ned oss i dåtiden. Vi går igenom de olika kommunreformerna i Sverige.

Visste du exempelvis att Stockholms stad blev en del av Stockholms läns landsting och att landstingshuset fram tills des låg i Solna? Eller varför vi idag har 290 kommuner istället för dåvarande 2281.