Share

Den kirurgiske Barnepodden


Latest episode

More episodes

View all episodes

 • Nasjonalt behandlingstilbud for barn med kraniosynostose

  37:36
  Kraniosynostose er en medfødt tilstand som behandles ved Rikshopsitalet. I denne podcasten snakker vi med nevrokirurg Bernt Due- Tønnessen og resten av behandlingsteamet om hva kraniosynostose er og hvordan vi går frem for å hjelpe barn og familier som erfarer dette. Behandlingsteamet består av nevrokirurg, sykepleier og ortopedingeniør.
 • Gastrostomi hos barn del 2

  35:39
  Stomisykepleierene Astrid Austrheim og Hanne Ambrose bidrar med verdifull kunnskap om preoperative,operative og postoperative gastrostomier og oppfølgning av dette hos barn og deres familier.
 • Gastrostomi hos barn del 1

  15:28
  Stomisykepleierene Astrid Austrheim og Hanne Ambrose bidrar med verdifull kunnskap om preoperative,operative og postoperative gastrostomier og oppfølgning av dette hos barn og deres familier.Foreldreinformasjon. Når barn har fått anlagt gastrostomi -forløp og oppfølgning etter utreisePostoperativ håndtering av anlagt gastrostomi hos barnPreoperativ sykepleie ved anleggelse av gastrostomiport eller gastrostomisonde hos barn
 • Episode 20. Lystgass (livopan) ved smertefulle prosedyrer – tips til implementering

  19:28
  Barnesykepleier og seksjonsleder på barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet på Rikshospitalet Aase Mette Bråthen, barnesykepleier og fagutviklingsrådgiver i barne- og ungdomsklinikken på Kalnes Cathrine Iversen og barnesykepleier og fag og forskningssykepleier på KAB Anja Smeland snakker om Livopan behandling til barn ved smertefulle prosedyrer. I denne episoden snakker de om hvordan implementere behandling på seksjonene.Podkasten er produsert av Ole Kristian Andreassen /https://www.dupusterforfort.com/
 • Episode 19 Lystgass (livopan) ved smertefulle prosedyrer - generelle prinsipper

  18:42
  Barnesykepleier og seksjonsleder på barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet på Rikshospitalet Aase Mette Bråthen og barnesykepleier og fagutviklingsrådgiver i barne- og ungdomsklinikken på Kalnes Cathrine Iversen snakker om Livopan behandling til barn ved smertefulle prosedyrer. I denne episoden snakker de om de generelle prinsippene ved behandlingen.Podkasten er produsert av Ole Kristian Andreassen /https://www.dupusterforfort.com/