Share

Samhällsekonomiskapodden

Podcast by Samhällsekonomiska podden


Latest episode

  • Elisabeth Svantesson

    37:52
    Vad händer inom samhällsekonomin? Det vill förbundets nya podcast Samhällsekonomiska podden få svar på. I premiäravsnittet tar Simon Vinge, chefsekonom, pulsen på Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson – och därmed partiets finansministerkandidat – för att ta redo på några av de centrala, samhällsekonomiska frågor som vi står inför just nu. Givetvis pratar vi länge om kommunernas och regionernas finansiering och statsbidrag. I förlängningen är det en av de viktigaste frågorna för många av Akademikerförbundet SSR:s medlemmars villkor och extra relevant inför den avtalsrörelse vi går in i. Kommunernas belåning ökar och har gjort under många år, samtidigt som statens belåning minskar. Kommunerna och regionerna har det tufft, men staten går med överskott. Hur ska ekvationen gå ihop framöver? – Staten bör gå in och ta ett större resursmässigt ansvar för att välfärden ska kunna upprätthållas i hela Sverige – så jag är inte oroad över kommunernas ökade belåning, den är väntad. Högre statsbidrag bör också till för att inte kommunerna ska behöva höja skatten, det vore olyckligt i det läge vi befinner oss. Kommunerna har i grunden bara sina inkomstskatter och statsbidragen från staten att laborera med – eller bör de få åtkomst till andra skattebaser själva? – Det skulle vara ett väldigt säkert sätt att skapa större ojämlikhet och jag skulle inte rekommendera att kommunerna får andra skattebaser – staten bör ta det ansvaret. Däremot behövs det mer ekonomiska incitament för kommunerna att driva en god kommunpolitik. Men ökad kommunal försörjningsbörda i kombination med detta, är det inte då läge att se över överskottmålet och satsa på välfärden i Sverige? – Den låga skuldsättningen gör att vi kan bedriva en mer aktiv finanspolitik om det blir lågkonjunktur. Det är extra viktigt nu när penningpolitiken är svagare med minusränta – därför kommer finanspolitiken att vara väldigt betydelsefull. Vi har givetvis hunnit med betydligt fler kommunalekonomiska frågor. Går det att göra statsbidrag mer förutsägbara? Och varför kallar Svantesson riktade statsbidrag för ”presskonferenspengar”? Och borde statsbidragen till kommunerna indexeras? Allt finns i podden. Vi går vidare till den kommunala fastighetsavgiften – ”fastighetsskatt” – och ränteavdrag. Där finns i grunden inga förslag till förändringar, vilket är mer upp till politikern Elisabeth Svantesson att motivera än ekonomen. Vi hinner med en hel del annat men vad är mer lämpligt att runda av med än frågan om huruvida robotarna tar våra jobb och insyn i automatiserat beslutsfattande? – På kort sikt kan automatiseringen vara ganska dyr för offentlig sektor – men på längre sikt kan det nog finnas en del pengar att spara om man gör på rätt sätt. Men man får inte heller köpa bilden att digitaliseringen gör att det alltid blir mer effektivt och skapar bättre resultat. Och transparensen? – Det måste vara lika transparent om algoritmer styr som om människor – man måste kunna beskriva vad som ligger bakom algoritmerna. Det är väldigt viktigt. Som medborgare måste man kunna förstå ett beslut. Missa inte premiäravsnittet av samhällsekonomiska podden!

More episodes

View all episodes

No data