Share

cover art for Nettbil: Fra product market fit, til salget til Finn og en rettssak som endte i Høyestrett. Med gründer Anders Espelund.

Shifter

Nettbil: Fra product market fit, til salget til Finn og en rettssak som endte i Høyestrett. Med gründer Anders Espelund.

Ukens gjest er Anders Espelund, medgründer av Nettbil. Selskapet har blant annet vært gjennom en rettssak som endte i Høyesterett. Der vant de! Hør hvorfor de vant, om hvordan de fant "product market fit", og om å hente penger fra et medieselskap, samt salget til Finn.no.


Tema:

0:02:20 Anders' interesse for bilbransjen og leasing

0:05:10 Lanseringen av det første selskapet som feilet

0:08:42 Tvilen om årsaken til problemet

0:09:12 Søking etter riktig forretningsmodell

0:17:05 "Early traction and satisfied customers"

0:19:27 Å bygge tillit og finne nye forretningsmodeller

0:23:54 Verdien av å få mest mulig penger til selskapet

0:26:49 Starten på dialogen og behovet for å være top of mind

0:33:21 Rettssaken mot Konkurransetilsynet

0:36:28 Diskusjon om definisjonen av samme marked og ulike behov

0:39:27 Valget mellom Finn og Nettbil

0:47:40 Fokus på å hente penger og skalere produktet

0:50:04 Fra fokus på pengehenting til fokus på lønnsomhet

0:53:00 Day-to-day løsninger og utfordringer i bedriften

0:55:57 Bruk av komplementære ferdigheter og eierskap til problemer


Programleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter


More episodes

View all episodes

 • Siri Kalvig om hvordan hun gründet StormGeo som ble solgt for 3,6 milliarder, samt rollen som investor gjennom Nysnø Klimainvesteringer

  01:18:46
  Siri Kalvig er velkjent for de fleste av oss. Hun har en doktorgrad i offshore-teknologi, hun har vært et kjent fjes på TV 2 som værpresentatør, hun gründet StormGeo, som for noen år siden ble solgt for 3,6 milliarder, og nå leder hun klimafondet NySnø.Tema:Hvordan hun fikk ideen og gründet Storm Weather CenterOm å bygge selskapLedelseRollen som investorHva investerer Nysnø i?Hvordan drive et statlig investeringsfond+ mye merProgramleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shfiter.
 • Knekk ChatGPT-koden, med forfatter og journalist Per Kristian Bjørkeng.

  59:47
  Ukens gjest er Aftenposten-journalist Per Kristian Bjørkeng. Han har nylig skrevet boken “Knekk ChatGPT-koden”. I 2018 ga han ut boken Kunstig Intelligens -den usynlige revolusjonen.Tema: 0:02:46 Forskjellen mellom GPT-4 og GPT 3.50:03:34 Vurdering av karakterer i advokatyrket og jussbransjen0:06:04 Bruken av GPT-4 som et alternativ til advokater0:09:41 En hjelpsom slurvete allviter0:12:40 Viktigheten av å være tydelig og spesifikk med instruksjoner0:15:04 Sammenligning med Google og behov for gode spørsmål0:17:59 Feilene GPT-3 gjør0:18:26 Diskusjon om å stole på kunstig intelligens0:21:09 Skolen som tidlig bruker av kunstig intelligens0:23:36 Kunstig intelligens' begrensninger innen matematikk0:30:42 De svakeste får mest utbytte av teknologien0:33:10 Vurdering av kvalitet vanskelig uten kunnskap om området0:42:07 Utfordringene med automatisering og utdanning0:45:14 Usikkerheten rundt utviklingen av maskiner og læringssituasjonen0:50:02 Perplexity - En blanding av GPT-4 og nettbaserte søk0:52:57 Fallgruber og begrensninger ved bruk av GPT0:55:28 Interaktivitetens betydning i kommunikasjonen0:58:10 Anbefaling av en utdanning som gjør deg til generalistProgramleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter.
 • Det reduserer stresset og øker din evne til å fokusere. NTNU-forsker og psykolog Gunvor Marie Dyrdal

  01:13:53
  Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest er Gunvor Marie Dyrdal, som er psykolog og føsteamanunsis ved institutt for helsevitenskap ved NTNU. Hun har fokusert mye av forskningen på hva som skaper gode liv.  0:00:13 Introduksjon av gjesten Gunvor Marie Dyrdal0:01:19 Finne lykke gjennom utfordrende opplevelser0:01:54 Fokus på nytelse og aktiv handling0:05:34 Mestring kan gi umiddelbar lykke, men ikke nødvendigvis tilfredshet0:09:03 Å velge hvilke historier vi forteller om oss selv0:12:28 Utfordringene ved å endre seg og frykten for friksjon0:14:05 Finn ut av hvem du er og hva du ønsker0:17:10 Ubehag når verdier kolliderer med jobb0:20:41 Lykken og det gode liv - en introspeksjon0:23:11 Bevissthet om seg selv som leder0:25:15 Å være sårbar som leder og effekten av transparens.0:31:17 Fortid, fremtid og stress: Hvordan påvirker de oss?0:37:25 Praktisering av mindfulness og holdningsarbeid0:42:58 Reaksjon på nøytral e-post som oppleves som angrep0:48:28 Å være til stede i øyeblikket0:52:10 Observasjon av egne tanker og behov for planlegging0:53:13 Tankene og følelsene har sitt eget liv0:57:36 Å hente seg tilbake til pusten er utfordrende1:03:33 Å være til stede i øyeblikkene med barna1:06:31 Å være til stede for å forstå og kvalitetssikre oppgaver1:09:29 Økt interesse for indre bærekraft og bevissthetProgramleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter.
 • Slik lykkes du med remote- og hybrid kontorstrategi: Forsker Dominique Kost

  44:34
  Ukens gjest er Dominique Kost. Hun er førsteamanuesis ved BI, og har tidligere jobbet ved Oslo Met.Hun forsker på remote jobbing og hjemmekontor, relasjoner mellom ansatte, kommunikasjonsprosesser i virutelle team og digital arbeidskraft. Tema:0:00:14 Introduksjon av gjesten Dominique Kost0:02:32 Kommunikasjonsprosesser i organisasjoner og HR-bransjen0:06:31 Tester og konsistens i personlighet0:08:35 Remote work vs. jobb på kontoret: Performance-forskjeller0:09:58 Trening og fokus på detaljer i remote-arbeid0:12:20 Forskning på teamkoordinasjon og kommunikasjon i virtuelle team0:19:15 Kommunikasjonsrikdom i tekst versus fysisk kommunikasjon0:21:08 Remote arbeid gir fleksibilitet og mindre stress0:22:35 Fordelen med fysisk møte på kontoret0:26:11 Faren med siloorganisasjoner og remote arbeid0:29:16 Negative vurderinger av remote arbeid og kulturidentitetstap0:33:15 Ledelse og teamarbeid i hybrid eller remote arbeid0:35:20 Viktigheten av mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon i hybrid arbeid0:40:05 Styrkestrukturen ved remote og hybrid arbeidProgramleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter.
 • Slik blir du en motiverende leder: BI- forsker Karoline Hoffslett Kopperud

  01:00:15
  Karoline Hoffslett Kopperud er førsteamanuesis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Hun er medforfatter på boken Produktiv Motivasjon i  Arbeidslivet, hvor hun har vært med å skrive kapittelet om motiverende ledelse.Hva sier forskningen om hva som er motiverende ledelse? Tema: 0:04:10 Hva motiverer noen til å ville lede?0:07:04 God ledelse handler om toveis samspill og dynamikk.0:09:56 Ledelse og motivasjon - to enorme fagfelt0:12:38 Sosial tilknytning og ensomhetens konsekvenser0:16:56 Motiverende ledelse og autonomi for ansatte0:20:51 Rekruttering etter holdninger vs. spesifik kompetanse0:23:47 Faktorer som påvirker effekten av ledelse0:26:53 Utfordringer med å motivere ansatte til å følge rutiner0:30:48 Kreative løsninger for å kompensere for svakheter0:34:02 Balansen mellom individets styrker og organisasjonens behov0:38:15 Gapet mellom selvoppfatning og andres vurdering av ledere0:40:46 Selvinnsikt viktig for ledere, men gap kan være negativt0:42:59 Aktivt be om tilbakemeldinger0:46:01 Positive tilbakemeldinger skaper en positiv spiral0:48:50 Problematisk med ros i mellommenneskelig kommunikasjon0:52:18 Primærjobben som leder er å skape gode relasjoner0:55:16 Fokus på motiverte medarbeidere og karismatisk ledelseProgramleder: Lucas Weldeghebriel, daglig leder og ansvarlig redaktør i Shifter.
 • BI-forsker Thomas Hoholm: Dette kjennetegner de som lykkes med innovasjon i større selskaper

  58:37
  Ukens gjest er Thomas Hoholm, instituttleder ved Institutt for Strategi og Entreprenørskap ved BI.Han har forsket på innovasjonsledelse, og snakker om hva som kjennetegner de som lykkes med innovasjon i større, etablerte virksomheter.0:05:33 Utfordringer med innovasjon i etablerte virksomheter0:08:10 Politisk spill og entreprenørskap i etablerte virksomheter0:10:52 Diskusjon om feil og innovasjon i offentlig sektor0:15:55 Strategiske vurderinger i store virksomheter0:19:37 Laksesalami-prosjektet var et morsomt FOU-eksperiment0:20:09 Grunnforskning og pivotering i Tine0:22:42 Kommersialisering av Salmalaksen, suksess etter laksesalami-fiasko0:25:30 Ledelse og strukturelle forhold i virksomheter og startups0:30:44 Kompetente ansatte og helhetsforståelse er nøkkelen til suksess0:33:33 Balansen mellom kortsiktige mål og langsiktig utvikling0:35:52 Sammenligning av sykehus i Skandinavia0:37:25 Tverrfaglighet viktig for innovasjon i helsesektoren0:40:17 Konkurranse og allianser i medisinsk innovasjon0:43:12 Forhandlingsprosess og forankring av nødvendige løsninger0:45:22 Overføring av innovasjonsprosesser og betydningen av forpliktelse0:48:02 Forskning versus praktisk erfaring i entreprenørskap0:56:32 Råd til intraprenører i etablerte selskaperProgramleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter.
 • Otovo- og Wanda-gründer Lars Syse Christiansen om å bygge selskap

  01:04:08
  I denne episoden snakker vi med Lars Syse Christiansen, medgründeren av Otovo og daglig leder og medgründer av Wanda. Wanda er en logistikk- og tjenesteplattform som fokuserer på å løse praktiske problemer for byboere og muliggjør bærekraftig forbruk og forretningsmodeller.Lars ble frustrert over mangelen på bærekraftige alternativer for forbruk, og det var dette som inspirerte ham til å starte Wanda. Han påpeker at selv om det finnes plattformer som finn.no for gjenbruk, har de lav effektivitet og mange hindringer. 0:00:41 Introduksjon til Skifters podcast0:01:08 CFO blir gründer0:03:37 Logistikkens betydning i moderne e-handel0:04:54 Sentralisert varelager vs. fragmentert utgangspunkt0:19:22 Fra idé til beslutning om å starte Wanda0:22:28 Medgrunnere og deres roller i Otovo-prosessen0:28:53 Henting av de første pengene og hva de beviste0:31:40 Økning i organisk trafikk og word of mouth0:34:51 Gründerrollen og ansvar som daglig leder0:37:37 Lærdom og eierskap i lederrollen0:40:44 Analyse av virksomhetens utvikling og kundefeedback0:46:03 Vanskeligheter med kapitalmarkedet for startups0:49:27 Jakten på internasjonale investorer0:53:05 Akseptere resultatene og fokusere på prosessen0:55:16 Viktigheten av et godt sammensatt team0:58:31 Viktigheten av å være snill og ha gjennomføringskraft1:01:41 Viktigheten av å møte kundene der kundemøtene skjer1:02:16 Fra lagringstjeneste til et større produktProgramleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter.
 • Anne Lise Waal: Fra 3 til 150 millioner i gjentagende inntekt med Attensi

  01:10:29
  Anne Lise Waal har vært med å bygge et av Norges mest spennende saas-selskaper, Attensi. Hun var med fra 5 til 250 ansatte, og Fra 3 til 150 millioner i arr. Nå er hun i gang med en ny startup, Aiba, som bruker AI for å beskytte barn i sosiale medier. Tema: RekrutteringVekstProduct market fitLedelseKulturProgramleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter.
 • OIW: Corporate Venture Building with Anne Worsøe and Erlend Prestgaard

  28:33
  This episode was recorded during Oslo Innovation Week, at the Reodor Studios Event: The Investor and Founder perspective on Corporate VenturesAnne Worsøe and Erlend Prestgard share an investor and a founder perspective on corporate venture building.Host: Lucas Weldeghebriel, founder and journalist at Shifter.