Shifter

Share

Hvordan lykkes med innovasjonsledelse?

Christoffer Hernæs er avtroppende CDO i Sbanken og i ukens episode skal vi snakke om innovasjonsledelse. Er det annerledes fra vanlig ledelse, eller er det det samme? Hvordan lykkes man med å få gjennomført innovasjonsprosjekter i ditt etablerte selskap.


  • Hvordan lykkes som innovatør i et etablert selskap
  • Hvilke strukturer må på plass?
  • Hvilken kompetanse trenger man?
  • Hvordan beherske det politiske spillet?
  • Pluss mye mer.


Programleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter.

More Episodes