Share

cover art for En å kantad med historia

1000 år längs ån

En å kantad med historia

Season 1, Ep. 1

I avsnitt 1 får du en introduktion till Kävlingeåns historia. Teorier om hur ån uppstod, var de första människorna invandrade från och varför de bosatte sig vid ån diskuteras i avsnittet. Arkeolog Anders Ödman medverkar.


Källor för dig som vill lära dig mer:

 • Svanberg, F., Söderberg, B., Porten till Skåne. Löddeköpinge under järnåldern och medeltiden, 2000, Riksantikvarieämbetet 
 • Ödman, A. (2016). Kävlinges historia - Från istid till enskifte. Kävlinges historia, 1. Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening.


Musik: Erik Ask-Upmark

Ljudeffekter: https://www.zapsplat.com/

More episodes

View all episodes

 • 2. Megalitgravar

  14:45
  I avsnitt 2 presenteras några av de megalitgravarna som finns i anslutning till Kävlingeån. I avsnittet får du lära dig vad en megalitgrav är, varför de byggdes och vart man kan se dem idag. Arkeolog Anders Ödman medverkar. Källor för dig som vill lära dig mer:Bägerfeldt, L. (1992), Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid, rum och social miljö. 2a upplg. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen, Ödman, A. (2016). Kävlinges historia - Från istid till enskifte. Kävlinges historia, 1. Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening.Ljudeffekterna i avsnittet är hämtade från: https://www.zapsplat.com/
 • 3. Vikingarna i Löddeköpinge

  11:24
  I avsnitt 3 stiger vi in i den mytomspunna vikingatiden. Löddeköpinge och Hög var viktiga orter under vikingatiden och fynd av bosättningar och marknadsplatser finns på flera platser i anslutning till ån. Detta i kombination med vardagslivet för en viking och intressanta paralleller till nutid diskuteras med arkeolog och projektledare Lotta Jonson.Källor för dig som vill lära dig mer:Svanberg, F. (2000), Vikingatiden i Skåne, Historiska media Musik: Erik Ask-Upmark Ljudeffekter: https://www.zapsplat.com/
 • 4. Lödde kar

  09:16
  I avsnitt 4 får du höra om en av Nordens förmodade äldsta hamnar, Lödde kar. Arkeolog Anders Ödman medverkar och diskuterar Lödde kars tillkomst och betydelsen av hamnen genom historien.Källor för dig som vill lära dig mer:Ödman, A. (2016). Kävlinges historia - Från istid till enskifte. Kävlinges historia, 1. Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening. Musik: Erik Ask-Upmark Ljudeffekter: https://www.zapsplat.com/
 • 5. Slaget vid Kyfflinge broo

  10:39
  I avsnitt 5 får du följa med på en spännande historia i sann medeltidsanda. Historien grundar sig på en upptäckt i Rydårboken, från år 1296, av arkeolog Anders Ödman. I episoden i Rydårboken beskrivs ett slag mellan Knut den store och Ulf Jarl som ska ha ägt rum någon gång under 1020-talet. Slaget ska ha stått vid något som kallas för Kyfflinge broo, men vart bron ska ha legat och om slaget verkligen stått är ett mysterium. Arkeoligiska utgrävningar och teorier om slaget diskuteras tillsammans med Anders Ödman.Källor för dig som vill lära dig mer:Ödman, A. (2015). Ulf jarl, Knut den Store och Kävlinge bro. ALE, 2015, 10-23. De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.Musik: Erik Ask-Upmark Ljudeffekter: https://www.zapsplat.com/
 • 6. Borgeby slott

  06:23
  I avsnitt 6 riktar vi fokus mot Borgeby slott. Slottet ligger strategiskt placerat längs med ån och har genom historien varit ett viktigt maktcentrum både för danskar och svenskar. Avsnittet ger en historisk överblick över händelser och människor som varit med och skapat slottets månghundraåriga historia.Källor för dig som vill lära dig mer:https://www.svd.se/hur-gick-det-till-nar-karl-knutsson-brande-skane  https://www.borgebyslottab.se/om/ Musiken i avsnittet är gjord av Erik Ask-Upmark.Ljudeffekterna i avsnittet är hämtade från: https://www.zapsplat.com/
 • 7. Kvarnar och möllor

  07:14
  I avsnitt 7 får du en djupdykning i de kvarnar som funnits längs med ån. Hembygdsforskaren och författaren Nils-Erik Winther medverkar och berättar om kvarnarnas betydelse genom historien. Källor för dig som vill lära dig mer:https://www.sydsvenskan.se/2016-12-29/en-gang-var-lilla-harrie-storst-i-sverige Hellborg, R., Winther, N-E., Ödman, A., (2019), Kävlinges historia 3. Industrialiseringen, Harjager härads fornminnes- och hembygdsförening Ljudeffekterna i avsnittet kommer från: https://www.zapsplat.com/
 • 8. Slaget vid Lund

  13:57
  Avsnitt 8 handlar om upptrappningen till slaget vid Lund 1676. I avsnittet fokuserar vi på de båda härarnas läger på vars en sida om Kävligeån. Avsnittet behandlar även vad som hände med t.ex. lilla Harrie efter att trupperna lämnat. Arkeolog Anders Ödman medverkar.Källor för dig som vill lära dig mer: https://www.youtube.com/watch?v=zPBEIiUTg1I (Dokumentär om slaget vid Lund)Ödman, A. (2016). Kävlinges historia - Från istid till enskifte. Kävlinges historia, 1. Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening.Ödman, A. (2018). Lilla Harrie och stora Örtofta : Dynamik och divergens. Två byar i Harjager. Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening.https://www.youtube.com/watch?v=hJVK_o-oNuw (Dokumentär om Borgeby slott)Musiken i avsnittet är gjord av Erik Ask-Upmark.Ljudillustrationer hämtat från: https://www.zapsplat.com/
 • 9. Industrin vid ån

  13:17
  I avsnitt 9 har vi tagit oss till modern- och nutidshistoria. Du kommer att få lära dig mer om Kävlingeåns betydelse för produktion under 1800-1950 talet och hur industrialiseringen förändrade synen på ån. Utvecklingen av järnvägssystemet och dess påverkan på industrialiseringen diskuteras också. Hembygdsforskaren och författaren Nils-Erik Winther medverkar.Källor för dig som vill lära dig mer:https://www.sydsvenskan.se/2018-07-21/de-seglade-till-skanes-storsta-handelshus https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1300123/FULLTEXT01.pdf  Hellborg, R., Winther, N-E., Ödman, A., (2019), Kävlinges historia 3. Industrialiseringen, Harjager härads fornminnes- och hembygdsföreningBengtsson Wallin, I., Ekström, V., Hägglund, C., (2020), Kävlinges historia 4. Ylle, cement och arkiv. Tre bidrag till Kävlingetraktens historia. Harjager härads fornminnes- och hembygdsföreningMusiken i avsnittet är gjord av Erik Ask-Upmark.Ljudillustrationer hämtat från: https://www.zapsplat.com/